49 w - Translate

ВО ЖИВО: ЦРНА ЛИСТА НА НЕЗАКОНИТИ ОДЛУКИ И КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВА, со имињата на судии, обвинители, адвокати и др. органи кои ги донеле односно направиле и во спрега. Четврток (22.12.2022 г.) во 20.00 ч. на ТВ канал ,,Откритија Discoveries“ https://www.youtube.com/@otkri........tijardiscoveries
Незаконитите одлуки кои се срам и пропаст за целата држава и народот, со тешки последици и загуби од секаков вид и кои го поткопуваат правосудството и оневозможуваат владеењто на правото.

image