Александар Стефаноски создаде нов натпис
23 w - Translate

ЗАШТИТНИЧКАТА НИКАНИЈА ИЛИ БОЖИЦАТА АПТЕРОС – НИКЕ | #kolumna

ЗАШТИТНИЧКАТА НИКАНИЈА ИЛИ БОЖИЦАТА АПТЕРОС – НИКЕ

ЗАШТИТНИЧКАТА НИКАНИЈА ИЛИ БОЖИЦАТА АПТЕРОС – НИКЕ

КОЛУМНА: TOMЧЕ ШИРКОВ, ЧЛЕН НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА РОДИНА МАКЕДОНИЈА