Александар Стефаноски создаде нов натпис
1 y - Translate

Тековна карта на воени операции од 06.03.2022 година | #war rusia ukraina

Тековна карта на воени операции од 06.03.2022 година

Тековна карта на воени операции од 06.03.2022 година

Тековна карта на воени операции од 06.03.2022 година