Otkritija R Discoveries Cover Image
Otkritija R Discoveries Profile Picture
Otkritija R Discoveries
@otkritijardiscoveries
2 people like this

ВО ЖИВО: ЦРНА ЛИСТА НА НЕЗАКОНИТИ ОДЛУКИ И КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВА, со имињата на судии, обвинители, адвокати и др. органи кои ги донеле односно направиле и во спрега. Четврток (22.12.2022 г.) во 20.00 ч. на ТВ канал ,,Откритија Discoveries“ https://www.youtube.com/@otkri....tijardiscoveries2891
Незаконитите одлуки кои се срам и пропаст за целата држава и народот, со тешки последици и загуби од секаков вид и кои го поткопуваат правосудството и оневозможуваат владеењто на правото.

image
2 yrs - Translate - Youtube

ПРОТИВ НЕПРАВДИТЕ ВО СИТЕ ОБЛАСТИ! ОТКРИТИЈА - РЕШЕНИЈА.
Четврток (15.12.2022 г.) во 20.00 ч. на ТВ канал ,,Откритија Discoveries“
ВО ЖИВО: СО ОШТЕТЕНИТЕ ГРАЃАНИ ОД КРИМИНАЛНО-КОРУПТИВНИОТ СИСТЕМ

2 yrs - Translate - Facebook

https://www.facebook.com/otkri....tijardiscoveries/vid

За

На 10-годишнината (2011 -2021 г.) од поведувањето на родољубната и цивилизациска заложба,Нова Цивилизациска ренесанса, како ДАР за заедничко создавање и ползување на ревоспоставениот Прв Истражувачко-творечки Генетички (продлабочен) интернет отворен Тв канал/продукција ,,ОТКРИТИЈА ® DISCOVERIES“ - Надеж за иднината
https://www.youtube.com/channel/UC8a2_8HHV7iXuM43wLVA9oQ Kој ќе можеме како свој да го користиме сите заедно за излагање/презентирање на своите дела, идеи, истражувања, откритија, иницијативите, заложбите, особено оние коишто се поврзани со цивилизациските аспекти и димензии на живеењето и создавањето, со високи вредности и резултати, во сите области, за добробит и за општото добро.