50 w - Translate - Youtube

ПРОТИВ НЕПРАВДИТЕ ВО СИТЕ ОБЛАСТИ! ОТКРИТИЈА - РЕШЕНИЈА.
Четврток (15.12.2022 г.) во 20.00 ч. на ТВ канал ,,Откритија Discoveries“
ВО ЖИВО: СО ОШТЕТЕНИТЕ ГРАЃАНИ ОД КРИМИНАЛНО-КОРУПТИВНИОТ СИСТЕМ