Зоран Јованоски: Моја прогноза на гео-политички план за во следниве 10 години…

1. Русија 🇷🇺 ќе реосвои околу 30% од Украина 🇺🇦.
(Велам ќе реосвои затоа што целиот југ на Украина еднаш веќе го освојуваше од отоманската империја. Турците не беа само на балканот. Туку тие беа и отаде Црно Море, а царска Русија ги избрка и испрати отаде морето преку повеќе Руско-Турски војни. И тој простор го нарече Ново Русија и го насели со Словени од скаде, а претежно со Големо Руси, Мало Руси и Бело Руси. Но и со останати Словени. Но за ова до сега сум пишувал, и во иднина ќе пишувам…)
2. Кина 🇨🇳 ќе го реинтегрира Тајван 🇹🇼 (и тоа многу вер

image
За

Портал за луѓе со слободен разум