Discover posts

Explore captivating content and diverse perspectives on our Discover page. Uncover fresh ideas and engage in meaningful conversations

Ана Магеровска changed her profile picture
2 yrs

image
Стефче Стојковски changed his profile picture
2 yrs

image

image

БРАЗИЛ 15.11.2022

Сиот народ на улица. А медиумите сакаат да веруваме дека бившиот затвореник победил.

FTX

Веднаш после изборите во САД на 8 ноември, се случи колапс на криптоменувачницата FTX која веќе поднесе и барање за банкротирање.
Од сликите ќе видите дека Украина одобри користење на криптовалути набргу откако започна „војната“. Шпекулациите се дека голем дел од парите кои демократите ги испраќаа во Украина, потоа преку FTX се враќани во САД и со нив се финансирани демократската партија и изборите.
Од друга страна, оние кои мислат дека го контролираат светот и сакаат тоа да го прават уште понепосредно, овој колапс на критпо менувачницата ќе го искористат моментот за да воведат регулација и во овој домен.

image

FTX

Веднаш после изборите во САД на 8 ноември, се случи колапс на криптоменувачницата FTX која веќе поднесе и барање за банкротирање.
Од сликите ќе видите дека Украина одобри користење на криптовалути набргу откако започна „војната“. Шпекулациите се дека голем дел од парите кои демократите ги испраќаа во Украина, потоа преку FTX се враќани во САД и со нив се финансирани демократската партија и изборите.
Од друга страна, оние кои мислат дека го контролираат светот и сакаат тоа да го прават уште понепосредно, овој колапс на критпо менувачницата ќе го искористат моментот за да воведат регулација и во овој домен.

image

FTX

Веднаш после изборите во САД на 8 ноември, се случи колапс на криптоменувачницата FTX која веќе поднесе и барање за банкротирање.
Од сликите ќе видите дека Украина одобри користење на криптовалути набргу откако започна „војната“. Шпекулациите се дека голем дел од парите кои демократите ги испраќаа во Украина, потоа преку FTX се враќани во САД и со нив се финансирани демократската партија и изборите.
Од друга страна, оние кои мислат дека го контролираат светот и сакаат тоа да го прават уште понепосредно, овој колапс на критпо менувачницата ќе го искористат моментот за да воведат регулација и во овој домен.

image

FTX

Веднаш после изборите во САД на 8 ноември, се случи колапс на криптоменувачницата FTX која веќе поднесе и барање за банкротирање.
Од сликите ќе видите дека Украина одобри користење на криптовалути набргу откако започна „војната“. Шпекулациите се дека голем дел од парите кои демократите ги испраќаа во Украина, потоа преку FTX се враќани во САД и со нив се финансирани демократската партија и изборите.
Од друга страна, оние кои мислат дека го контролираат светот и сакаат тоа да го прават уште понепосредно, овој колапс на критпо менувачницата ќе го искористат моментот за да воведат регулација и во овој домен.

image

FTX

Веднаш после изборите во САД на 8 ноември, се случи колапс на криптоменувачницата FTX која веќе поднесе и барање за банкротирање.
Од сликите ќе видите дека Украина одобри користење на криптовалути набргу откако започна „војната“. Шпекулациите се дека голем дел од парите кои демократите ги испраќаа во Украина, потоа преку FTX се враќани во САД и со нив се финансирани демократската партија и изборите.
Од друга страна, оние кои мислат дека го контролираат светот и сакаат тоа да го прават уште понепосредно, овој колапс на критпо менувачницата ќе го искористат моментот за да воведат регулација и во овој домен.

image

FTX

Веднаш после изборите во САД на 8 ноември, се случи колапс на криптоменувачницата FTX која веќе поднесе и барање за банкротирање.
Од сликите ќе видите дека Украина одобри користење на криптовалути набргу откако започна „војната“. Шпекулациите се дека голем дел од парите кои демократите ги испраќаа во Украина, потоа преку FTX се враќани во САД и со нив се финансирани демократската партија и изборите.
Од друга страна, оние кои мислат дека го контролираат светот и сакаат тоа да го прават уште понепосредно, овој колапс на критпо менувачницата ќе го искористат моментот за да воведат регулација и во овој домен.

image