Discover posts

Explore captivating content and diverse perspectives on our Discover page. Uncover fresh ideas and engage in meaningful conversations

1 y - Translate - Facebook

https://www.facebook.com/otkri....tijardiscoveries/vid

1 y - Translate - Facebook

https://www.facebook.com/otkri....tijardiscoveries/vid

1 y - Translate - Facebook

https://www.facebook.com/otkri....tijardiscoveries/vid

1 y - Translate - Facebook

https://www.facebook.com/otkri....tijardiscoveries/vid

1 y - Translate - Facebook

https://www.facebook.com/otkri....tijardiscoveries/vid

1 y - Translate - Facebook

https://www.facebook.com/otkri....tijardiscoveries/vid

https://rumble.com/vrxvy2-46930682.html

Да ја откриваме ВИСТИНАТА! Надеж за Иднината
4 Јануари 2022 г,

На прагот на Новото 2022 ЛЕТО ГОСПОДОВО - Надеж за иднината,
На 10-годишнината (2011 -2021 г.) од поведувањето на родољубната и цивилизациска заложба,Нова Цивилизациска ренесанса, како ДАР за заедничко создавање и ползување на ревоспоставениот Прв Истражувачко-творечки Генетички (продлабочен) интернет отворен Тв канал/продукција
,,ОТКРИТИЈА ® DISCOVERIES“ - Надеж за иднината

Ana Bobinkova changed her profile picture
1 y

image
Александар Стефаноски создаде нов натпис
1 y - Translate

Зајакната руска противвоздушна одбрана – американските „himarsi“ повеќе не се проблем! | #ukraina

Зајакната руска противвоздушна одбрана – американските „himarsi“ повеќе не се проблем!

Зајакната руска противвоздушна одбрана – американските „himarsi“ повеќе не се проблем!

Зајакната руска противвоздушна одбрана – американските „himarsi“ повеќе не се проблем!
Александар Стефаноски создаде нов натпис
1 y - Translate

Најголемиот европски производител на автомобили најави деиндустријализација на ЕУ! | #индустрија

Најголемиот европски производител на автомобили најави деиндустријализација на ЕУ!

Најголемиот европски производител на автомобили најави деиндустријализација на ЕУ!

Сериозниот бизнис посвети големо внимание на негативните процеси во европската економија.