Discover posts

Explore captivating content and diverse perspectives on our Discover page. Uncover fresh ideas and engage in meaningful conversations

ВЕСТИ МК

VESTI MK - Castr Playback
player.castr.com

VESTI MK - Castr Playback

VESTI MK
Александар Стефаноски создаде нов натпис
1 y - Translate

ВЕСТИ МК | #вестимк

ВЕСТИ МК

ВЕСТИ МК

Нов Сервис ВЕСТИ МК
Александар Стефаноски создаде нов натпис
1 y - Translate

ЗАШТИТНИЧКАТА НИКАНИЈА ИЛИ БОЖИЦАТА АПТЕРОС – НИКЕ | #kolumna

ЗАШТИТНИЧКАТА НИКАНИЈА ИЛИ БОЖИЦАТА АПТЕРОС – НИКЕ

ЗАШТИТНИЧКАТА НИКАНИЈА ИЛИ БОЖИЦАТА АПТЕРОС – НИКЕ

КОЛУМНА: TOMЧЕ ШИРКОВ, ЧЛЕН НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА РОДИНА МАКЕДОНИЈА
1 y - Translate

ВО ЖИВО: ЦРНА ЛИСТА НА НЕЗАКОНИТИ ОДЛУКИ И КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВА, со имињата на судии, обвинители, адвокати и др. органи кои ги донеле односно направиле и во спрега. Четврток (22.12.2022 г.) во 20.00 ч. на ТВ канал ,,Откритија Discoveries“ https://www.youtube.com/@otkri........tijardiscoveries
Незаконитите одлуки кои се срам и пропаст за целата држава и народот, со тешки последици и загуби од секаков вид и кои го поткопуваат правосудството и оневозможуваат владеењто на правото.

image

ВО ЖИВО: ЦРНА ЛИСТА НА НЕЗАКОНИТИ ОДЛУКИ И КРИМИНАЛНИ ДЕЈСТВА, со имињата на судии, обвинители, адвокати и др. органи кои ги донеле односно направиле и во спрега. Четврток (22.12.2022 г.) во 20.00 ч. на ТВ канал ,,Откритија Discoveries“ https://www.youtube.com/@otkri....tijardiscoveries2891
Незаконитите одлуки кои се срам и пропаст за целата држава и народот, со тешки последици и загуби од секаков вид и кои го поткопуваат правосудството и оневозможуваат владеењто на правото.

image
Александар Стефаноски создаде нов натпис
1 y - Translate

РОДИНСКИ РАЗГОВОРИ, 16.12.2022 (петок), 21:30. | #rodinskirazgovori

РОДИНСКИ РАЗГОВОРИ, 16.12.2022 (петок), 21:30.

РОДИНСКИ РАЗГОВОРИ, 16.12.2022 (петок), 21:30.

ТЕМA: СИЛАТА НА НАРОДОТ

Проба за шверцување на „Закон за заштита на населението од заразни болести“

УЧЕСНИЦИ: Томче Ширков, Гордана Гоџо, членови на

1 y - Translate - Facebook

https://fb.watch/hpV-YsgAXL/

Ana Bobinkova shared a post  
1 y - Youtube

1 y

ПРОТИВ НЕПРАВДИТЕ ВО СИТЕ ОБЛАСТИ! ОТКРИТИЈА - РЕШЕНИЈА.
Четврток (15.12.2022 г.) во 20.00 ч. на ТВ канал ,,Откритија Discoveries“
ВО ЖИВО: СО ОШТЕТЕНИТЕ ГРАЃАНИ ОД КРИМИНАЛНО-КОРУПТИВНИОТ СИСТЕМ

1 y - Translate - Youtube

ПРОТИВ НЕПРАВДИТЕ ВО СИТЕ ОБЛАСТИ! ОТКРИТИЈА - РЕШЕНИЈА.
Четврток (15.12.2022 г.) во 20.00 ч. на ТВ канал ,,Откритија Discoveries“
ВО ЖИВО: СО ОШТЕТЕНИТЕ ГРАЃАНИ ОД КРИМИНАЛНО-КОРУПТИВНИОТ СИСТЕМ